Omschrijving aankoopkeuring

 

Heeft u een huis gezien en wilt u dat kopen? Zijn er specifieke onderdelen die onderzocht moeten worden voordat u tot koop besluit? Een technische keuring door een gekwalificeerde bouwkundige expert geeft u zekerheid. Zijn rapport geeft aan

.            wat de algemene staat is van het huis

.            waardoor een door u geconstateerd probleem veroorzaakt wordt

.            welke reparaties dringend noodzakelijk zijn

.            hoeveel de reparaties ongeveer zullen kosten

Aan de hand van deze informatie kunt u vaststellen wat de aankoop, technisch en financieel gezien, voor u zou betekenen. U kunt dan ook berekenen hoeveel u voor het huis eigenlijk wilt betalen.

 

Uitgebreide beschrijving

 

U wilt vast wel weten wat een bouwkundige deskundige vindt van het pand dat u overweegt te kopen. Dan weet u exact wat u koopt en krijgt u later geen nare verassingen.

 

Vertrouwt u het dak niet? Waardoor wordt de scheur in de muur veroorzaakt? Is dat vocht in de kelder?

Om geen kat in de zak te kopen is het is mogelijk dat u hierover de mening wilt weten van een bouwkundige expert.

 

De expert zal het pand bezoeken en een grondige visuele inspectie uitvoeren van de binnenkant en buitenkant van het huis en de eventuele bijgebouwen. Hij besteedt bijzonder aandacht aan wat u al heeft waargenomen maar het is mogelijk dat hij zelf gebreken ontdekt die grote gevolgen voor u kunnen hebben.

 

Daken, houtwerk, ramen, elektrische installatie, verwarmingssysteem, water aanvoer en afvoer (voorzover toegankelijk), enzovoorts worden visueel geïnspecteerd. Indien nodig gebruikt de expert een sterke zaklamp en een verrekijker om het dak, de schoorsteen en de muren te bekijken. De expert onderzoekt de binnenkant van schoorstenen, boilers, enzovoorts niet.

 

De expert mag geen vloerbedekking en isolatiemateriaal verwijderen. Kasten open maken is er ook niet bij. Hij zal niets doen dat schade veroorzaakt of door de eigenaar van het huis als onbeleefd wordt ervaren.

 

In zijn technische rapport beantwoordt de expert uw vragen en geeft hij aan in welke staat de verschillende onderdelen van het pand verkeren. Hij beschrijft:-

.            Problemen die ernstig zijn en/of dringend gerepareerd, vervangen of nader onderzocht moeten worden.

.            Gebreken die als niet ernstig of dringend beschouwd worden maar te zijner tijd wel gerepareerd of vervangen moeten worden.

.            Wat als normaal onderhouden gezien moet worden

.            Hoeveel de genoemde reparaties ongeveer zullen kosten

 

Reparaties zouden wel eens kostbaar kunnen zijn. FPS raadt echter aan de aanbevelingen van de expert op te volgen omdat het negeren van dit advies de waarde van het pand nadelig zou kunnen beïnvloeden.

 

NB De expert zal in zijn aankooprapport duidelijk aangeven welke delen van het pand hij niet kon onderzoeken.