Het Dossier Diagnostic Technique

 

DDT rapporten geven aan of een huis specifieke problemen heeft waar aandacht aan besteed moet worden. Deze rapporten geven niet aan hoe ernstig een geconstateerd probleem is of wat de mogelijke gevolgen zijn. De DDT inspecteur geeft ook geen oplossingen voor geconstateerde problemen.

 

DDT rapporten zijn belangrijk. Vraag de verkoper altijd om een kopie van het DDT. Het interpreteren van de DDT rapporten is lastig. DDT rapporten negeren kan echter verstrekkende financiële gevolgen hebben. Neem geen besluit over aankoop zonder te weten wat de gevolgen zijn van wat in het DDT gerapporteerd wordt.

 

FPS zal de rapporten analyseren en de inhoud ervan aan u duidelijk maken. U kunt dan, samen met uw expert, bespreken welke stappen genomen moeten worden om de gevolgen van de gesignaleerde problemen te bepalen. FPS zal dit zoveel mogelijk combineren met het technisch onderzoek van het pand.


Uitgebreide beschrijving

 

Ieder Frans huis dat verkocht wordt moet gecontroleerd worden op de aanwezigheid van termieten of ander ongedierte (bijvoorbeeld houtworm), asbest en lood. Daarnaast dient ook onderzocht te worden in welke staat de energie voorziening en de elektrische en gas installaties verkeren, wat het energie verbruik is, welke risico’s gelden voor het gebied waar het huis staat, of de septische tank voldoet aan de normen, zwembad, enzovoorts. De geproduceerde rapporten vormen gezamenlijk het Dossier de Diagnostic Technique (DDT). Het is verantwoordelijkheid van de verkoper het DDT te laten vervaardigen en daarvoor te betalen.

 

Een DDT inspectie is niet alleen maar een formaliteit. In tegendeel, een goed uitgevoerde DDT inspectie verschaft veel nuttige informatie. Het geeft bijvoorbeeld aan of een nader onderzoek van het pand noodzakelijk is.

 

DDT rapporten zijn soms moeilijk of niet te begrijpen maar mogen niet genegeerd worden. De rapporten kunnen een indicatie geven welke uitgaven u op korte en op lange termijn kan verwachten. Geen rekening houden met deze informatie kan verstrekkende financiële gevolgen hebben.

Gelukkig biedt FPS uitkomst. De experts van FPS zijn uiterst bedreven in het interpreteren van de DDT rapporten. Indien nodig zal de expert contact opnemen met de DDT inspecteur om nadere inlichtingen te verkrijgen.

U bespreekt de inhoud van de rapporten met de expert en samen kunt dan besluiten welke stappen genomen moeten worden om vast te stellen wat de gevolgen zijn van eventueel gerapporteerde problemen.

Mocht een probleem ernstig lijken dan kan een FPS expert het pand bezoeken. Hij zal ter plaatse de ernst van de situatie vaststellen, aangeven welke herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn, en een indicatie geven van de financiële gevolgen.

 

Er bestaat nogal wat misverstand over wat het DDT is. Het DDT is geen bouwtechnisch rapport. Het geeft op geen enkele wijze aan in welke technische staat een huis verkeert.

Een DDT inspecteur stelt een diagnose. Hij geeft niet aan hoe ernstig een geconstateerd probleem is, wat de mogelijke technische en financiële gevolgen zijn, hoe een geconstateerd probleem kan worden opgelost en wat de oplossing kan zijn. DDT inspecteurs zijn daar vaak niet voor opgeleid.

 

Als u geïnteresseerd bent in een huis dan is het niet ongebruikelijk de verkoper al in een vroeg stadium te vragen of het DDT al beschikbaar is. Over het algemeen heeft een verkoper er geen bezwaar tegen een kopie van het DDT aan een serieuze koper te overhandigen.