Omschrijving Structurele bouwkundige inspectie

 

Dit is een gedetailleerde inspectie van het pand dat u overweegt te kopen. De bouwkundige expert onderzoekt:-

.            de structurele integriteit en stabiliteit van het pand

.            de omvang en oorzaak van mogelijke andere bouwkundige en technische gebreken.

.            de kwaliteit en bruikbaarheid van het pand

.            de gevolgen van de in het Dossier Diagnostic Technique beschreven bevindingen

.            de mogelijke dienstbaarheden en relevante bestemmingsplannen

.            de risico’s die voor het pand van toepassing zijn

 

 

Uitgebreide beschrijving

 

Dit is een gedetailleerde, bouwtechnische inspectie van het pand. De expert onderzoekt eventueel aanwezige gebreken en geeft de (mogelijke) oorzaak en remedie.

 

Het inspectierapport bevat een gedetailleerde beschrijving van de staat waarin het pand verkeert, de mogelijke aandachtspunten die voor uw juridische vertegenwoordiger van belang zijn, en de mening van de expert over de marktwaarde van het pand.

 

U krijgt informatie over de structuur en stabiliteit van het pand, en de kwaliteit van de meeste onderdelen van het pand. Daarnaast geeft het rapport een indicatie van de kosten die u moet maken om eventuele gebreken te verhelpen, plus aanbevelingen hoe deze problemen opgelost kunnen worden. Het rapport bevat veel foto’s om de bevindingen van de expert te verduidelijken.

 

De expert zal tevens nagaan of the pand is blootgesteld aan risico’s als verzakkingen, overstromingen, transport van gevaarlijke stoffen, lawines, bosbranden, enzovoorts. Het is goed vroeg in het aankoopproces over deze informatie te beschikken.

 

Indien nodig zal de expert het rapport en zijn indrukken telefonisch met u bespreken. Mocht u op een later tijdstip technische vragen hebben dan wordt u uitgenodigd weer contact met de expert op te nemen.

 

Dankzij deze uitgebreide informatie kunt u een weloverwogen beslissing nemen over aankoop van het pand en uw onderhandelingspositie is veel sterker geworden.