Omschrijving technische assistentie

 

Denkt u er over een pand te gaan renoveren of restaureren? Daar komt meer bij kijken dan u misschien denkt. Overal in Frankrijk staan huizen die nooit afgebouwd zijn. Misschien hebben de eigenaars de omvang van de taak onderschat, was hun technische kennis van zaken ontoereikend, of hun schatting van wat het zou gaan kosten niet erg realistisch.

 

Bespreek uw plannen eens met een gekwalificeerde en onafhankelijke expert. Het is echt niet nodig direct een architect in te schakelen. Bedenk ook dat u er alleen zeker van kan zijn dat het advies dat u krijgt betrouwbaar en objectief is als dat komt van iemand die geen enkel commercieel belang heeft bij dat advies.

 

U kunt de FPS expert tijdens het project om advies en hulp vragen. Hij kan u bijstaan als u met de lokale of regionale autoriteiten te maken heeft, of tijdens het zakendoen met de artisans. De expert is natuurlijk ook de man die bij uitstek gekwalificeerd is om het werk van de artisan te controleren.

 

Uitgebreide beschrijving

 

Als u gaat renoveren, restaureren of een bestaand pand verbouwen dan loopt u risico’s. U krijgt te maken met de Franse autoriteiten, plaatselijke en regionale regels en procedures, lokale bouwvoorschriften, bouwvakkers, artisans, installateurs, enzovoorts. Dit alles is voor u waarschijnlijk onbekend terrein en er zijn legio valkuilen.

 

Beunhaas of vakman?

 

Frankrijk staat bol van de beunhazen. Deze cowboys zijn vaak niet gekwalificeerd en niet verzekerd. Zij staan niet geregistreerd en betalen geen belasting over het werk dat zij uitvoeren. De kwaliteit van hun werk is navenant.

 

Door een beunhaas te gebruiken haalt u zich veel problemen op uw hals. Slecht afgeleverd werk brengt de kwaliteit en daarmee de marktwaarde van uw huis in gevaar. Bovendien loopt u het risico een bezoekje van de belastinginspecteur te krijgen.

 

FPS raadt aan uitsluitend gekwalificeerde artisans te gebruiken. Deze moeten officieel geregistreerd staan bij de plaatselijke Kamer van Koophandel en een professionele aansprakelijkheidsverzekering hebben. Een erkende artisan is vaak lid van een relevante professionele organisatie en moet een bepaalde gedragscode volgen. Hij heeft echter commerciële belangen bij alles wat hij doet en de vraag is da&n ook:-

.            Begrijpt hij wat u gedaan wilt hebben?

.            Is wat hij voorstelt wel in uw belang?

.            Houdt hij rekening met uw financiële beperkingen?

.            Weet hij welke kwaliteitseisen u stelt?

.            Is zijn geoffreerde prijs realistisch of overdreven hoog?

.            Is zijn werk wel van een goede kwaliteit?

 

Advies en steun

 

Door een FPS expert in te schakelen – van het begin tot het einde van een project – neemt de technische en financiële controle over dat project dramatisch toe.

 

Door een expert van FPS in te zetten voorkomt u veel problemen. Hij zal uw belangen als geen ander bewaken. Hij is geen project leider maar zal, door middel van zijn direct contact met de artisan en door het uitvoeren van spot-checks, objectieve informatie geven waarmee u het project effectief kan sturen.

 

Dit zijn een aantal van de taken die de expert kan uitvoeren:

 

.            Beoordeel uw renovatie plannen en bepaal wat de mogelijke risico’s zijn

.            Stel vast of renovatie technisch mogelijk of zelf aanvaardbaar is

.            Geef een indicatie van de renovatie kosten

.            Produceer een globale begroting voor de renovatie

.            Geef een indicatie van de marktwaarde van het pand na de renovatie

.            Bereken wat het gerenoveerde pand in totaal zal gaan kosten

.            Stel vast of renovatie financieel verantwoord is (gebaseerd op kosten versus toekomstige marktwaarde)

.            Produceer concept tekeningen voor de renovatie (nodig voor het aanvragen van vergunningen)

.            Stel vast (door contact op te nemen met de relevante autoriteiten) wat de kans is dat de noodzakelijke vergunningen verkregen zullen worden

.            Bereid de aanvragen voor vergunningen voor.

.            Bewaak de voortgang van de vergunning afgifte door contact te houden met de autoriteiten

.            Selecteer de architect en ‘maître d’œuvre’ (indien noodzakelijk), controleer referenties, enzovoorts

.            Bereid offerte aanvragen voor en bespreek met leveranciers

.            Controleer offertes (voorgestelde oplossingen, prijzen, tijdschema’s, enzovoorts)

.            Controleer de kwaliteit van het werk (tussentijdse spot-checks, eind controle)

.            Adviseer of geleverd werk geaccepteerd kan worden (verwerken van de ‘bon de reception’)

.            Adviseer of betaling voor geleverd werk wel of niet kan plaatsvinden